Jata
Banner

 

   

YBhg. Tan Sri Mohd Hashim Bin Abdullah

(P.S.M., S.M.W., P.J.N., D.P.S.K., D.S.D.K., J.M.N., S.D.K., A.M.N.)

 

PENGALAMAN DALAM PERKHIDMATAN

  1979 - 1980 EKSEKUTIF THE CHARTERED BANK
  02/04/1980 - 08/01/1984 PEGAWAI TADBIR DI DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR (DBKL)
  09/01/1984 - 15/06/1984 PENOLONG SETIAUSAHA (PSU), BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN DI KEMENTERIAN PERUSAHAAN AWAM (KPA)
  16/06/1986 - 31/10/1990 PENOLONG SETIAUSAHA (PSU) CAWANGAN ISTIADAT DI JABATAN PERDANA MENTERI
  01/11/1990 - 10/12/1993 SETIAUSAHA SULIT KANAN KEPADA YB MENTERI BELIA DAN SUKAN
  11/12/1993 - 13/12/1999 SETIAUSAHA SULIT KANAN KEPADA YB MENTERI PEMBANGUNAN LUAR BANDAR
  14/12/1999 - 15/04/2002 JAWATAN KUMPULAN DI JABATAN PERKHIDMATAN AWAM (JPA)
  16/04/2002 - 30/09/2004 KETUA PENOLONG SETIAUSAHA (KPSU) DI BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENILAIAN, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI (MECD)
  01/10/2004 - 13/05/2007 SETIAUSAHA BAHAGIAN (SUB) DI BAHAGIAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI (MECD)
  14/05/2007 - 01/11/2007 TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA (PEMBANGUNAN), KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI (MECD)
  02/11/2007 - 09/04/2009 TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA (USAHAWAN), KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI (MECD)
  10/04/2009 - 31/12/2009 PEGAWAI TUGAS KHAS, KEMENTERIAN PERTANIAN & INDUSTRI ASAS TANI (Jawatan kumpulan JPA)
  01/01/2010 - 10/11/2010 TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA (PERANCANGAN)
  11/11/2010 - 05/07/2014 KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI
  05/09/2014 - 23/1/2016 TIMBALAN PENGERUSI SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA
  24/1/2016 - KINI PENGERUSI SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA