Jata
Banner

 

Datuk Hj Abdul Ghani
bin Salleh

(DMSM, KMN, SMS, AMS, PPT)

 

PENGALAMAN DALAM PERKHIDMATAN

  1984 - 1992 Penolong Pengarah Kementerian Perdagangan Malaysia.
  1992 - 2000 Penolong Pegawai Daerah Pejabat Daerah/Tanah Sepang.
  2000 - 2002 Ketua Penolong Pegawai Daerah Pejabat Daerah/Tanah Klang.
  2002 - 2004 Ketua Penolong Setiausaha Kerajaan Ibu Pejabat Kerajaan Negeri Selangor.
  2004 - 2005 Yang DiPertua Majlis Daerah Kuala Langat.
  2005 - 2006 Timbalan Yang Dipertua Majlis Perbandaran Subang Jaya.
  2006 - 2007 Pegawai Daerah Pejabat Daerah/Tanah Gombak.
 
04.07.2007 - 18.08.2013
Pegawai Kemajuan Negeri Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Selangor.
 
19.08.2013 - Sekarang
Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya.