YBhg. Dato’ Bala Singam A/L Karupiah

(PJK, PKT, BCN, DSPN )

 

PENGALAMAN DALAM PERKHIDMATAN

  09.01.1984 Penolong Setiausaha Bahagian Kontrak & Bekalan, Kementerian Kewangan
  01.11.1989
Penolong Setiausaha , Bahagian Perancang & Dasar, Kementerian Pertanian .
  16.05.1991
Penolong Setiausaha, Bahagian Kerajaan Tempatan, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang .
  16.05.1996 Penolong Setiausaha, Unit Kewangan, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
  16.05.2000
 
Ketua Penolong Setiausaha, Cawangan Kewangan Kementerian Belia & Sukan
  01.03.2003 Ketua Penolong Pengarah, Jabatan Standard Malaysia, Kementerian Sains, Teknologi & Alam Sekitar
  08.12.2004 Ketua Penolong Setiausaha, Bahagian Pengurusan, Kementerian Kebudayaan, Kesenian & Warisan
  18.02.2008 Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Kementerian Kebudayaan, Kesenian & Warisan .
  01.07.2009 Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan) Finas Kementeran Penerangan, Komunikasi & Kebudayaan
  01.07.2010
Setiausaha Bahagian, Bahagian Kewangan , Kementerian Penerangan, Komunikasi & Kebudayaan .
  08.02.2012 Setiausaha Bahagian Kanan, Kementerian Penerangan , Komunikasi & Kebudayaan
  28.11.2016 - Sekarang Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya